Jagiellonian University Repository

Antibacterial peptides of the moth Galleria mellonella

pcg.skipToMenu

Antibacterial peptides of the moth Galleria mellonella

Show full item record

dc.contributor.author Mak, Paweł [SAP11016637] pl
dc.contributor.author Chmiel, Dorota pl
dc.contributor.author Gacek, Grzegorz J. pl
dc.date.accessioned 2018-12-17T11:17:16Z
dc.date.available 2018-12-17T11:17:16Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0001-527X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64091
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Antibacterial peptides of the moth Galleria mellonella pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1191-1195, [1] pl
dc.description.additional Artykuł stanowi pokłosie konferencji "XVI Polish Peptide Symposium", która odbyła się w Krakowie w dniach 1-4.09.2001 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.ptbioch.edu.pl/index.php/abp/article/view/3890 pl
dc.subject.en antibacterial peptide pl
dc.subject.en bacteriocin pl
dc.subject.en cecropin pl
dc.subject.en hemolymph pl
dc.subject.en insect immunity pl
dc.description.volume 48 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 1734-154X pl
dc.title.journal Acta Biochimica Polonica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-12-17 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Biologii Molekularnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach