Jagiellonian University Repository

Moralne przywództwo a strategia społecznie odpowiedzialnego biznesu

pcg.skipToMenu

Moralne przywództwo a strategia społecznie odpowiedzialnego biznesu

Show full item record

dc.contributor.author Fryzeł, Barbara [SAP11018183] pl
dc.date.accessioned 2018-12-15T10:03:43Z
dc.date.available 2018-12-15T10:03:43Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0860-6846 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64018
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Moralne przywództwo a strategia społecznie odpowiedzialnego biznesu pl
dc.title.alternative Moral leadership and strategy of socially responsible business pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-97 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-96 pl
dc.abstract.pl Celem prezentowanego tekstu jest analiza sposobu uwzględnienia rosnących presji na­tury etycznej i moralnej w ewoluującej koncepcji przywództwa. Wykorzytując krytyczny przegląd literatury, pokazuję jak konceptualizacje przywództwa, podążając za coraz bar­dziej strategicznym charakterem paradygmatu CSR, odchodzą od rozumienia przywództwa w ujęciu etycznym jako pochodnej moralnego charakteru lidera w kierunku przywództwa odpowiedzialnego, gdzie nacisk kładziony jest na jego relacyjny i negocjacyjny charakter, co w konsekwencji może owocować subiektywizacją przez zastępowanie pojęć ‘etyczne’ i ‘moralne’ pojęciem ‘odpowiedzialne’. pl
dc.subject.pl CSR pl
dc.subject.pl przywództwo pl
dc.subject.en CSR pl
dc.subject.en leadership pl
dc.description.number 4 (817) pl
dc.description.publication 0,74 pl
dc.identifier.eissn 2083-8328 pl
dc.title.journal Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)