Jagiellonian University Repository

Odbijanie piłeczki : tekst kuratorski wystawy minionej

Odbijanie piłeczki : tekst kuratorski wystawy minionej

Show full item record

dc.contributor.author Gromala, Monika [USOS126175] pl
dc.contributor.author Świetlik, Marta [USOS95868] pl
dc.contributor.editor Gomulska, Maja [USOS143347] pl
dc.contributor.editor Kozioł, Wiktoria [USOS95223] pl
dc.contributor.editor Sułkowska, Gabriela [USOS127733] pl
dc.date.accessioned 2018-12-14T17:23:12Z
dc.date.available 2018-12-14T17:23:12Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-948833-0-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64005
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Odbijanie piłeczki : tekst kuratorski wystawy minionej pl
dc.title.alternative Bouncing the ball : curatorial text of the past exhibition pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci pl
dc.pubinfo : Wydział Polonistyki UJ pl
dc.description.physical 46-61 pl
dc.identifier.weblink http://www.academia.edu/34720500/Tradycja_Kartezjańska_po_zwrocie_afektywnym._Reasonable_doubt_konteksty pl
dc.subject.pl Mieke Bal pl
dc.subject.pl Kartezjusz pl
dc.subject.pl badania w oparciu o sztukę pl
dc.subject.pl kuratorstwo pl
dc.subject.en Mieke Bal pl
dc.subject.en Descartes pl
dc.subject.en art-based research pl
dc.subject.en curating pl
dc.description.series Wystawianie Teorii pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Tradycja Kartezjańska po zwrocie afektywnym : Reasonable Doubt : konteksty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 14; liczba stron 279; liczba arkuszy wydawniczych 17; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa