Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Podstawa programowa kształcenia ogólnego a Polska ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Biedrzycki Krzysztof
Chłoń-Domińczak, Agnieszka
Choińska-Mika, Jolanta
Ostrowska, Barbara

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Biedrzycki Krzysztof
Chłoń-Domińczak, Agnieszka
Choińska-Mika, Jolanta
Ostrowska, Barbara

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Biedrzycki Krzysztof
Chłoń-Domińczak, Agnieszka
Choińska-Mika, Jolanta
Ostrowska, Barbara