Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Podglądanie autoraPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Różewicz, Tadeusz
Kopkiewicz Aldona

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Różewicz, Tadeusz
Kopkiewicz Aldona

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Różewicz, Tadeusz
Kopkiewicz Aldona