Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obieg dzieł plastycznych, edukacja i wychowawcze 'ojcostwo' w plastyce

Obieg dzieł plastycznych, edukacja i wychowawcze ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska