Jagiellonian University Repository

Die Siedlung mehrerer Kulturen in Jakuszowice FSt. 2, Gde. Kazimierza Wielka, Woiw. świętokrzyskie

pcg.skipToMenu

Die Siedlung mehrerer Kulturen in Jakuszowice FSt. 2, Gde. Kazimierza Wielka, Woiw. świętokrzyskie

Show full item record

dc.contributor.author Kaczanowski, Piotr [SAP11004505] pl
dc.contributor.author Rodzińska-Nowak, Judyta [SAP11016104] pl
dc.contributor.editor Blajer, Wojciech [SAP11010466] pl
dc.contributor.editor Poleski, Jacek [SAP11010653] pl
dc.date.accessioned 2018-12-14T11:59:43Z
dc.date.available 2018-12-14T11:59:43Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-7188-735-3 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-735-2 pl
dc.identifier.isbn 83-916415-3-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-916415-3-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63889
dc.language ger pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Die Siedlung mehrerer Kulturen in Jakuszowice FSt. 2, Gde. Kazimierza Wielka, Woiw. świętokrzyskie pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 115-125 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 124-125 pl
dc.title.container Recherches archeologiques de 1993-1998 = Archeological investigations of 1993-1998 = Археологические исследования 1993-1998 = Arheologičeskie issledovaniâ 1993-1998 pl
dc.language.container fre pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 192 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa