Jagiellonian University Repository

Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554-ok. 1607

pcg.skipToMenu

Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554-ok. 1607

Show full item record

dc.contributor.editor Kocot, Anna [SAP13017418] pl
dc.contributor.editor Poźniak, Piotr pl
dc.date.accessioned 2018-12-14T11:36:04Z
dc.date.available 2018-12-14T11:36:04Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7099-182-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63885
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554-ok. 1607 pl
dc.title.alternative Hymns from Jan Seklucjan’s Collections (1547, 1550, 1559) and from various Prints ca. 1554-ca. 1607 pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Musica Iagellonica pl
dc.description.physical 286, [1] pl
dc.description.additional Anna Kocot i Piotr Poźniak - przygot. do wyd. Wstęp i komentarze - pol. i ang. Bibliogr., indeksy pl
dc.abstract.pl Część pierwsza, poświęcona Seklucjanowi, skorelowana jest z publikacją: Jana Seklucjana Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe…, wstęp i opracowanie Anna Kalisz, seria «Biblioteka Tradycji» nr 62, Kraków, Collegium Columbinum, 2007. Ze względu na dostępność kompetentnej publikacji Anny Kalisz (obecnie: Anny Kocot), w niniejszym wydaniu ograniczamy się do przytoczenia jedynie pierwszych zwrotek pieśni ze zbiorów Seklucjana, uszeregowanych według chronologii wydań i w wersjach występujących w tych wydaniach. Równocześnie, korzystając z okazji, korygujemy niekiedy układ zwrotki, czy - na podstawie szerszego materiału porównawczego - odczytanie tekstu oraz pewne usterki w komentarzach z 2007 roku. Zgodnie z założeniami naszej serii, informujemy zarówno o wcześniejszych, jak i późniejszych przekazach melodii i tekstów zachowanych w zbiorach Seklucjana. Wymieniamy też odmiany w zapisie melodii występujące w porównywanych źródłach, natomiast, zgodnie z założeniem edycji z 2007 r., pomijamy takie odmiany w tekstach. (...) Część druga niniejszego tomu stanowi dopełnienie pozycji: Polska pieśń wielogłosowa XVI i początku XVII wieku ([1.] Nuty i komentarze, [2.] Teksty), zebrał i przygotował do druku Piotr Poźniak, transkrypcja i opracowanie tekstów staropolskich Wacław Walecki, «Monumenta Musicae in Polonia», seria B - Collectanea Musicae Artis, Kraków, Musica Iagellonica, 2004 (niżej PPWgł). Tam udostępniono czytelnikom wszystkie zachowane pieśni wielogłosowe, które wchodziły w skład trzech tzw. kancjonałów składanych, tj. Kancjonału Ossolińskich (KOss), Kancjonału Puławskiego (KPuł) i Kancjonału Zamoyskich (KZam), czyli 64 utwory opublikowane w krakowskich oficynach w latach 1545-1566 jako luźne druki. Tam udostępniono też m.in. wszystkie (nieliczne) pieśni wielogłosowe z dwóch większych reformacyjnych druków wrocławskich, Summy nabożeństwa i Katechizmu P. Glodiusa. Obecnie dopełniamy ten obraz, uwzględniając 40 pieśni jednogłosowych zachowanych w tych kancjonałach z zapisem nutowym lub bez i dodając - ze względu na chronologię - kilka pieśni zachowanych bez nut w szczątkach królewieckiego druku przechowywanych w Kórniku (Kór 1). (Ze wstępu Piotra Poźniaka). pl
dc.abstract.en The first part, devoted to Seklucjan, is correlated with the publication of Jan Seklucjan - Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe… (Old and New Christian Songs...), introduction and study Anna Kalisz, series "Biblioteka Tradycji" ("Tradition Library") No. 62, Krakow, Collegium Columbinum, 2007. Due to the availability of competent publication of Anna Kalisz ( now: Anna Kocot), in this edition we limit ourselves to quoting only the first verses of the Song of the Seklucjan's set, sorted according to the chronology of the editions. Second part is a supplement to publication Polska pieśń wielogłosowa XVI i początku XVII wieku (Polish Polyphonic Song of the 16th and Early 17th centuries). pl
dc.subject.pl Jan Seklucjan (Joannes Baccalarius) pl
dc.subject.en Jan Seklucjan (Joannes Baccalarius) pl
dc.description.series Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus; 1 pl
dc.description.publication 16 pl
dc.contributor.translator Weaver, Zofia pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.identifier.project PB 0102/B/H03/2011/40 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)