Jagiellonian University Repository

Człowiek - artysta w koncepcji Jana Pawła II zawartej w "Liście do artystów"

pcg.skipToMenu

Człowiek - artysta w koncepcji Jana Pawła II zawartej w "Liście do artystów"

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Różyło, Anna pl
dc.contributor.editor Sztaba, Mariusz pl
dc.date.accessioned 2015-05-02T20:01:10Z
dc.date.available 2015-05-02T20:01:10Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7702-847-6 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61307-81-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6387
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Człowiek - artysta w koncepcji Jana Pawła II zawartej w "Liście do artystów" pl
dc.title.alternative An artist in conception of John Paul II (in the Letter to Artists) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo KUL pl
dc.description.physical 301-322 pl
dc.abstract.pl Tekst ukazuje koncepcję człowieka artysty w twórczości papieża Jana Pawła II. Artykuł jest tekstem opartym o źródła. Głównym źródłami jego myśli na temat artysty są dla nas dwa teksty: tzw. "Ewangelia a sztuka" i tzw. "List do artystów". Inne teksty Jana Pawła II są tylko dopełnieniem (uzupełnieniem) dla tych dwóch głównych tekstów źródłowych. Autor artykułu analizuje idee (koncepcje) człowieka-artysty w Liście do artystów, specjalnie w kontekście ogólnej koncepcji (ogólnego zarysu) kultury w opisach dokonanych przez Jana Pawła II. W artykule znajdują się bardzo ważne cytaty (cytowania) z jego oryginalnego polskiego tekstu pl
dc.abstract.en Tekst ukazuje koncepcję człowieka artysty w twórczości papieża Jana Pawła II. Artykuł jest tekstem opartym o źródła. Głównym źródłami jego myśli na temat artysty są dla nas dwa teksty: tzw. "Ewangelia a sztuka" i tzw. "List do artystów". Inne teksty Jana Pawła II są tylko dopełnieniem (uzupełnieniem) dla tych dwóch głównych tekstów źródłowych. Autor artykułu analizuje idee (koncepcje) człowieka-artysty w Liście do artystów, specjalnie w kontekście ogólnej koncepcji (ogólnego zarysu) kultury w opisach dokonanych przez Jana Pawła II. W artykule znajdują się bardzo ważne cytaty (cytowania) z jego oryginalnego polskiego tekstu. pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl artysta pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl filozofia sztuki pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.pl wychowanie przez sztukę pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl filologia pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl edukacja artystyczna pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en artist pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en philosophy of art pl
dc.subject.en aesthetics pl
dc.subject.en education through art pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en philology pl
dc.subject.en eduaction pl
dc.subject.en art education pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Człowiek w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II : wybrane aspekty adekwatnej antropologii pl
dc.contributor.institution Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska