Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Człowiek - artysta w koncepcji Jana Pawła II zawartej w "Liście do artystów"

Człowiek - artysta w koncepcji Jana Pawła II zawartej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska