Jagiellonian University Repository

Polityka aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych : eksperymenty i dobre praktyki : próba analizy na podstawie doświadczeń Holandii, Niemiec i Polski

pcg.skipToMenu

Polityka aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych : eksperymenty i dobre praktyki : próba analizy na podstawie doświadczeń Holandii, Niemiec i Polski

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa