Jagiellonian University Repository

Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku

Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja ...

Show full item record

dc.contributor.author Hučková, Jadwiga [SAP11011790] pl
dc.contributor.editor Ciszewska, Ewa pl
dc.contributor.editor Góralik, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T14:54:27Z
dc.date.available 2018-12-12T14:54:27Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8142-068-6 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65501-43-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63634
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku pl
dc.title.alternative Czechoslovak press against film successes of Andrzej Wajda at the turn of the 1970s and 1980s pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl
dc.description.physical 161-174 pl
dc.abstract.pl Filmy Andrzeja Wajdy, które wzbudziły w Polsce największy oddźwięk społeczny, ukazywały się na ekranach kin czechosłowackich z opóźnieniem w stosunku do ich polskich premier. Na przełomie lat 70. i 80. obawa przed rozprzestrzenieniem się "kryzysu polskiego" wpłynęła na nieobecność filmów Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza oraz Danton. Wprowadzono je na ekrany dopiero po Aksamitnej Rewolucji: premiera Człowieka z marmuru miała miejsce w marcu 1991 roku, Dantona - w grudniu 1992, Człowiek z żelaza zaistniał wąskim rozpowszechnianiu. Trzem nieobecnym, a nagradzanym w świecie filmom towarzyszyła ostra krytyka zamieszczana na łamach prasy, zwłaszcza pozabranżowej. pl
dc.abstract.en Andrzej Wajda's films, which aroused the greatest social resonance in Poland, appeared on the screens of Czechoslovak cinemas with a delay in relation to their Polish premieres. At the turn of the 1970s and the 1980s, the fear of the spread of the "Polish crisis" affected the absence of the films Man of Marble, Man of Iron and Danton. They were introduced to the screens only after the Velvet Revolution: the premiere of Man of marble took place in March 1991, Danton - in December 1992, Man of iron was shown to a narrow circle of viewers. The three absent, and award-winning films in the world were accompanied by sharp criticism placed in the press, especially in the daily press. pl
dc.subject.pl Andrzej Wajda pl
dc.subject.pl Człowiek z marmuru pl
dc.subject.pl Człowiek z żelaza pl
dc.subject.pl Danton pl
dc.subject.pl Ziemia obiecana pl
dc.subject.pl recepcja filmów pl
dc.subject.pl krytyka filmowa pl
dc.subject.pl Czechosłowacja pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.pl "Solidarność" pl
dc.subject.en Andrzej Wajda pl
dc.subject.en Man of Marble pl
dc.subject.en Man of Iron pl
dc.subject.en Danton pl
dc.subject.en The Promised Land pl
dc.subject.en movie reception pl
dc.subject.en film criticism pl
dc.subject.en Czechoslovakia pl
dc.subject.en politics pl
dc.subject.en "Solidarity" movement pl
dc.description.series Filmo!znawcy pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8142-069-3 pl
dc.title.container Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 12; liczba stron 278; liczba arkuszy wydawniczych 18,5; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)