Jagiellonian University Repository

Stereotyp określa świadomość

pcg.skipToMenu

Stereotyp określa świadomość

Show full item record

dc.contributor.author Wojciechowski, Jacek [SAP11009098] pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T12:38:28Z
dc.date.available 2018-12-12T12:38:28Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63615
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stereotyp określa świadomość pl
dc.title.alternative Stereotypes define consciousness pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 429-444 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=13 pl
dc.abstract.pl Stereotypy, jako nieweryfikowane przeświadczenia indywidualne i bezdowodowe opinie zbiorowościowe (służące ochronie tych zbiorowości), często wywodzą się z odległej przeszłości - w niewielkim lub żadnym związku z rzeczywistością bieżącą. Dlatego są trwałe. Najpowszechniejsze stereotypy biblioteki i bibliotekarzy sugerują obcość i anachroniczną ofertę. Niedobrze, jeżeli praktyka potwierdza to, choćby częściowo. Rzadziej pojawiają się opinie o produktywności wprawdzie, lecz mało przyjaznej. Natomiast tylko nieliczni traktują biblioteki z uznaniem oraz z sympatią. Zmiana stereotypów jest przedsięwzięciem trudnym i długotrwałym. Wymaga aktywnej promocji nowoczesnego wizerunku bibliotekarstwa - żeby stał się obiegowy - oraz eliminacji wszystkiego, co utrwala wyobrażenia złe. Szczególnie potrzeba pełnej profesjonalizacji całego personelu, unowocześnienia bibliotek szkolnych, pośrednictwa w komunikacji zarówno piśmienniczej, jak elektronicznej oraz ujawnienia wszystkich pożytków z bibliotecznej oferty. Bierna zgoda na stereotypy, takie jak obecnie, jest dla zawodu fatalna. pl
dc.abstract.en Stereotypes are unverified personal convictions and unwarranted general feelings (the latter serving as group "self-defense"), mostly originating in the distant past while at the same time of little or no relevance to the present reality, which makes them long-lasting. The most widespread stereotype of a library and a librarian implies their strangeness and archaic offer. Unfortunately, in practice they prove to be true (although to some extent only). Less often opinions are given that libraries and librarians are productive, but unfriendly, and, in very few cases, they are truly appreciated and treated in a friendly way. Change in stereotypes is very difficult and may take time. It requires an active promotion of the picture of modem librarianship so that it becomes common as well as the elimination of anything that may help to preserve inappropriate stereotypes and feelings. Other requirements follow, including that of all library staff to become professionals, school libraries to be modernized, both written and electronic communication processes to be mediated and all advantages of the library offer to be revealed to the users. Passive approval of current stereotypes is disastrous to the library profession. pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska