Jagiellonian University Repository

Współczesne ścieżki polskiego dokumentu

pcg.skipToMenu

Współczesne ścieżki polskiego dokumentu

Show full item record

dc.contributor.author Hučková, Jadwiga [SAP11011790] pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T12:16:06Z
dc.date.available 2018-12-12T12:16:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2353-6357 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63606
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Współczesne ścieżki polskiego dokumentu pl
dc.title.alternative Contemporary paths of Polish documentary film pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 70-74 pl
dc.identifier.weblink https://www.sfp.org.pl/magazyn_filmowy,99.MF_10_2018_www.pdf pl
dc.abstract.pl Koło Dokumentalistów Stowarzyszenia Filmowców Polskich zorganizowało w 2016 w Warszawie przegląd nazwany "100/100. Epoka polskiego filmu dokumentalnego". W wyniku przeprowadzonego plebiscytu wyłoniono dziesiątkę najlepszych dokumentów w historii polskiego filmu. Zarówno rezultat głosowania, jak i towarzyszące przeglądowi publikacje internetowe zasługują na komentarz. Z wielu zaprezentowanych wówczas wątków podjęto w niniejszym artykule kwestię ucieczki dokumentalistów od problemów krajowych. Z jednej strony jest to realizowanie filmów za granicami Polski i podejmowanie tematów dotyczących spraw tam się dziejących, czyli wyraźne trendy eskapistyczne, z drugiej - autoekspresja i ucieczka w prywatność własnego domu i życia rodzinnego, które stają się przedmiotem opisu. pl
dc.abstract.en The Documentary Association of the Association of Polish Filmmakers organized in 2018 in Warsaw a review "100/100. An Epoch of Polish Documentary". As a result of the plebiscite, the best documentaries in the history of Polish film were selected. Both the results of the vote and the Internet publications which reviewed "100/100" deserve a comment. From many of the topics discussed at that time, the issue of escaping documentalists from national problems have been addressed in this paper. On the one hand, it is escaping into the world - making films abroad, showing what important events happen in other countries, so clear escapist trends, on the other - self-expression and escape into the privacy of one’s home and family life, which becomes subject to description in a documentary film. pl
dc.subject.pl polski film dokumentalny pl
dc.subject.pl funkcja poznawcza filmu pl
dc.subject.pl postkolonializm pl
dc.subject.pl dokument autobiograficzny pl
dc.subject.en Polish documentary film pl
dc.subject.en cognitive function of film pl
dc.subject.en postcolonialism pl
dc.subject.en autobiographical document pl
dc.description.number 10 (86) pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Magazyn Filmowy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)