Jagiellonian University Repository

Cel i adresat "Słownictwa i kultury ludowej gminy Wiśniowa"

pcg.skipToMenu

Cel i adresat "Słownictwa i kultury ludowej gminy Wiśniowa"

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T10:56:54Z
dc.date.available 2018-12-12T10:56:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-952359-0-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63542
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Cel i adresat "Słownictwa i kultury ludowej gminy Wiśniowa" pl
dc.title.alternative Goal and recipient of "Vocabulary and the folk culture of the Wiśniowa commune" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wiśniowa : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej pl
dc.description.physical 11-13 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi omówienie celu "Słownictwa i kultury ludowej gminy Wiśniowa", a także wskazanie potencjalnych odbiorców tej publikacji. pl
dc.abstract.en The article discusses the goal of "Vocabulary and folk culture of the Wiśniowa commune", as well as an indication of potential recipients of this publication. pl
dc.subject.pl słownictwo i kultura ludowa gminy Wiśniowa pl
dc.subject.en vocabulary and folk culture of the Wiśniowa commune pl
dc.description.publication 0,15 pl
dc.title.container Słownictwo i kultura ludowa gminy Wiśniowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 17; liczba stron 277; liczba arkuszy wydawniczych 10,5; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)