Jagiellonian University Repository

Poétique et expérience(s) michaudienne(s)

pcg.skipToMenu

Poétique et expérience(s) michaudienne(s)

Show full item record

dc.contributor.author Rapak, Wacław [SAP11009081] pl
dc.contributor.editor Marczuk, Barbara [SAP11010876] pl
dc.contributor.editor Gorecka-Kalita, Joanna [SAP11018845] pl
dc.contributor.editor Kocik, Agnieszka [USOS105828] pl
dc.date.accessioned 2015-04-30T16:38:14Z
dc.date.available 2015-04-30T16:38:14Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7624-128-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6351
dc.language fre pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Poétique et expérience(s) michaudienne(s) pl
dc.title.alternative Michaux's poetics and experience pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Collegium Columbinum pl
dc.description.physical 263-270 pl
dc.abstract.pl W zgodzie z tytułem (Poétique et expériences(s) michaudienne) powyższy artykuł poświęcony jest znaczeniu, jakie ma dla zrozumienia twórczości literackiej i artystycznej Henri Michaux jej zakorzenienie w szeroko rozumianym doświadczeniu. Trudny do dookreślenia i niezwykle mocny splot tego, co egzystencjalne, i tego, co twórcze, pozwala krytyce mówić w tym przypadku o "œuvre-vie", "dziele-życiu", i udanie przykładać do tego "dzieła-życia" wypracowany przez Henri Meschonnika koncept "rythme-sens-sujet", czyli "rytm-sens-podmiot". pl
dc.abstract.en As suggested in the title (Poétique et expériences(s) michaudienne) the present article is devoted to the importance of broadly conceived experience as the basis of understanding of Henri Michaux’s literary and artistic work. A hardly describable in precise terms, exceptionally strong interconnection of the existential and the creative allows critics to speak about “œuvre-vie,” or “life-work,” and measure this “life-work” against Henri Meschonnik’s concept of “rythme-sens-sujet,” or “rhythm-sense-subject”. pl
dc.subject.pl poetyka doświadczenia pl
dc.subject.pl dzieło-życie (œuvre-vie) pl
dc.subject.pl rytm-sens-podmiot pl
dc.subject.en poetics pl
dc.subject.en subject-rhythm-sens pl
dc.subject.en experience pl
dc.subject.en life-work (œuvre-vie) pl
dc.description.series Biblioteka Tradycji. Seria Druga, ISSN 1895-6076; nr 133 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Savoirs et fiction dans les littératures romanes pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Rapak, Wacław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)