Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Poétique et expérience(s) michaudienne(s)Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filologiczny nie afiliował
Marczuk Barbara
Rapak Wacław
Gorecka-Kalita Joanna
Kocik Agnieszka

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Marczuk Barbara
Rapak Wacław
Gorecka-Kalita Joanna
Kocik Agnieszka

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Marczuk Barbara
Rapak Wacław
Gorecka-Kalita Joanna
Kocik Agnieszka