Jagiellonian University Repository

Biblioteczna wartość naddana

pcg.skipToMenu

Biblioteczna wartość naddana

Show full item record

dc.contributor.author Wojciechowski, Jacek [SAP11009098] pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T08:23:57Z
dc.date.available 2018-12-12T08:23:57Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63491
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Biblioteczna wartość naddana pl
dc.title.alternative Library added value pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-29 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=197 pl
dc.abstract.pl W pojęciu bibliotecznej wartości naddanej zawierają się te społeczne pożytki z działalności bibliotek, których nie wnoszą - w ogóle lub w takiej postaci – żadne inne instytucje i organizacje. Generują je odpowiednie działania personelu oraz stosownie zorganizowane procesy biblioteczne. Ogólną wykładnią tej wartości naddanej jest mediacja w społecznym komunikowaniu, w taki sposób możliwa wyłącznie w bibliotekach. Podstawę stanowi strukturalizacja oferty: wybór, selekcja i zestawienie materiałów oraz treści do rozpowszechniania, w ramach kolekcji własnych i cudzych, z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Oferta jest adresowana do konkretnej publiczności, aktywnie lansowana i promowana w odpowiedniej konfiguracji i udostępniana publiczności - bez kosztów z jej strony. Naddatek stanowi również regulacja procesów odbiorczych i zespół własnych treści wygenerowanych w bibliotekach, a dodawanych lub równoległych do treści, obecnych w transmitowanych komunikatach. Ponadto biblioteki realizują inne przedsięwzięcia własne, w postaci wielorakich programów środowiskowych, koncepcji wspierania edukacji oraz komunikacyjnego przysposobienia. To wszystko razem składa się na biblioteczną wartość naddaną, która dobrze uzasadnia funkcjonowanie bibliotek w społeczeństwie. pl
dc.abstract.en The concept of the library added value includes benefits brought to the society exclusively with library services. The benefits in question are derived from library staff actions and appropriately organized library workflow. The basic exponent of the library added value is the mediation of social communication in the way characteristic of libraries and its basis - the structuralization of library offer: materials and resources intended for dissemination are selected, weeded and compiled within the library own or external collections, including electronic and network resources. The library offer is addressed to the specified recipients, actively advertised and promoted within the given configuration and made available to the public free of charge. Additionally, library added value comprises the regulation of communication process and production of library home-grown messages added to the transmitted information. Moreover, libraries often run their own projects of social, educational and communicative nature. All above-mentioned features constitute the library added value which is perceived as the proof for the social indispensability of libraries. pl
dc.description.volume 73 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska