Jagiellonian University Repository

W imadle stereotypów

pcg.skipToMenu

W imadle stereotypów

Show full item record

dc.contributor.author Wojciechowski, Jacek [SAP11009098] pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T07:53:02Z
dc.date.available 2018-12-12T07:53:02Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0208-4333 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63476
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title W imadle stereotypów pl
dc.title.alternative Cramped by the stereotypes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-6 pl
dc.description.additional Błąd w wariancie tytułu na publikacji: sterotypes pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=3133 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Bibliotekarz pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska