Jagiellonian University Repository

"Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?" : tajemnice "Opętanych" Witolda Gombrowicza

pcg.skipToMenu

"Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?" : tajemnice "Opętanych" Witolda Gombrowicza

Show full item record

dc.contributor.author Tischner, Łukasz [SAP11018093] pl
dc.date.accessioned 2018-12-11T19:13:43Z
dc.date.available 2018-12-11T19:13:43Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1897-1962 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63443
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?" : tajemnice "Opętanych" Witolda Gombrowicza pl
dc.title.alternative "Is it worth being a pure sceptic, without any admixture?" : secrets of Witold Gombrowicz’s Opętani pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-81 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Wieloglos/2017/4-34-2017/art/11916/ pl
dc.subject.pl Witold Gombrowicz pl
dc.subject.pl Julian Ochorowicz pl
dc.subject.pl powieść popularna pl
dc.subject.pl powieść gotycka pl
dc.subject.pl mediumizm pl
dc.subject.pl psychoanaliza pl
dc.subject.en Witold Gombrowicz pl
dc.subject.en Julian Ochorowicz pl
dc.subject.en popular fiction pl
dc.subject.en gothic novel pl
dc.subject.en mediumship pl
dc.subject.en psychoanalysis pl
dc.description.number 4 (34) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2084395XWI.17.028.8535 pl
dc.identifier.eissn 2084-395X pl
dc.title.journal Wielogłos pl
dc.title.volume Proza modernizmu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa