Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kobiety w powieściach polskich ideologów ruchu nacjonalistycznego

Kobiety w powieściach polskich ideologów ruchu ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Adamczyk, Kazimierz [SAP11012229] pl
dc.date.accessioned 2015-04-30T15:25:41Z
dc.date.available 2015-04-30T15:25:41Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6343
dc.language pol pl
dc.title Kobiety w powieściach polskich ideologów ruchu nacjonalistycznego pl
dc.title.alternative Woman in the novel of the Polish ideologists of the nationalism movement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 285-301 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2014/Tom-11-zeszyt-3/art/3919/ pl
dc.subject.pl literatura nacjonalistyczna pl
dc.subject.pl ideologia nacjonalistyczna pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.pl powieść popularna pl
dc.subject.pl antysemityzm pl
dc.subject.pl katolicyzm pl
dc.subject.en nationalist literature pl
dc.subject.en nationalist ideology pl
dc.subject.en woman pl
dc.subject.en popular novel pl
dc.subject.en anti-Semitism pl
dc.subject.en Catholicism pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.14.026.2926 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Adamczyk, Kazimierz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach