Jagiellonian University Repository

Wspaniałe miasto czy "złota misa pełna skorpionów"? : obraz Jerozolimy w dziele Al-Mukaddasiego "Najpiękniejszy podział wiadomości o klimatach"

pcg.skipToMenu

Wspaniałe miasto czy "złota misa pełna skorpionów"? : obraz Jerozolimy w dziele Al-Mukaddasiego "Najpiękniejszy podział wiadomości o klimatach"

Show full item record

dc.contributor.author Mruk, Wojciech [SAP11015434] pl
dc.date.accessioned 2018-12-11T13:49:09Z
dc.date.available 2018-12-11T13:49:09Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2082-6060 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63385
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wspaniałe miasto czy "złota misa pełna skorpionów"? : obraz Jerozolimy w dziele Al-Mukaddasiego "Najpiękniejszy podział wiadomości o klimatach" pl
dc.title.alternative Magnificent city or a ”golden basin filled with scorpions”? : Jerusalem in Al-Muqaddasi’s "The best divisions for knowledge of the regions" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-86 pl
dc.abstract.pl Muzułmański podróżnik, geograf i pisarz Szams al-Din Abu ‘Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Banna al-Szami al-Mukaddasi al-ma’ruf bi al-Baszszari, znany jako Al-Mukaddasi (czyli Jerozolimczyk), urodził się w Jerozolimie ok. roku 945. Przez dwie dekady podróżował po muzułmańskim imperium. Jako człowiek liczący ok. 40 lat napisał książkę zatytułowaną Najpiękniejszy podział wiadomości o klimatach. W tym obszernym dziele opisał prowincje i ważne miasta świata islamskiego. Swoją rodzinną Jerozolimę przedstawił jako miasto cieszące się błogosławieństwem Boga. To Święte Miasto ozdobione jest Kopułą na Skale i wspaniałymi budowlami, jego targi są czyste i pełne luksusowych towarów, a klimat łagodny. Z drugiej wszakże strony jerozolimscy muzułmanie nie są zbyt pobożni ani dobrze wykształceni. Dlatego też Al-Mukaddasi nazwał Jerozolimę złotą misą pełną skorpionów. pl
dc.abstract.en Shams al-Din Abu ‘Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Banna al-Shami al-Muqaddasi al-ma’ruf bi al-Bashshari, a Muslim traveler, geographer and a writer known as Al-Muqaddasi (i.e. the man from Jerusalem) was born in Jerusalem ca. 945. He spent two decades traveling through the Islamic empire. As a 40-year-old man he wrote a book entitled The Best Divisions for Knowledge of the Regions. In a huge volume he described provinces and important cities of the Islamic empire. As a man from Jerusalem he presented his home-town as a place blessed by God. The Sacred City, ornamented with the Dome of the Rock and magnificent buildings, had clean markets with luxury products and enjoyed the moderate climate. On the other hand, Muslim inhabitants of Jerusalem are not pious and well educated. There were huge communities of Christians and Jews in Jerusalem as well. So Al-Muqaddasi called the city a golden basin filled with scorpions. pl
dc.subject.pl Jerozolima pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl X w. pl
dc.subject.pl Al-Mukaddasi pl
dc.subject.en Jerusalem pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en 10th century pl
dc.description.number 45 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.17951/rh.2018.45.71-86 pl
dc.identifier.eissn 2449-8467 pl
dc.title.journal Res Historica pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa