Jagiellonian University Repository

Реклама – "двигатель...знаний" : успешный промоушен языка и культуры на занятиях по деловому русскому

pcg.skipToMenu

Реклама – "двигатель...знаний" : успешный промоушен языка и культуры на занятиях по деловому русскому

Show full item record

dc.contributor.author Gołąbek, Karolina [SAP11118516] pl
dc.contributor.author Balandyk, Paulina pl
dc.contributor.editor Cisowska, Galina pl
dc.date.accessioned 2018-12-11T12:22:23Z
dc.date.available 2018-12-11T12:22:23Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7351-475-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63335
dc.language rus pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Реклама – "двигатель...знаний" : успешный промоушен языка и культуры на занятиях по деловому русскому pl
dc.title.alternative Reklama – "dvigatel'...znanij" : uspešnyj promoušen âzyka i kul’tury na zanâtiâh po delovomu russkomu pl
dc.title.alternative Advertising the "key to knowledge" : promotion of language and culture during the Russian business classes pl
dc.title.alternative Reklama dźwignią...wiedzy : promocja języka i kultury na zajęciach z rosyjskiego języka biznesu pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo pl
dc.description.physical 21-30 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29. Zawiera recenzowane materiały pokonferencyjne pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Radom, 22-24 września 2011 r. pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project UDA – POKL.04.01.01-00-491/08-00 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 51; liczba stron 274; liczba arkuszy wydawniczych 17; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)