Jagiellonian University Repository

Działalność Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie oraz organizacji zrzeszających polskich prawników na terenie Zjednoczonego Królestwa w latach 1940-1947

Działalność Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie ...

Show full item record

dc.contributor.author Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.date.accessioned 2018-12-11T10:23:55Z
dc.date.available 2018-12-11T10:23:55Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1427-1443 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63295
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Działalność Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie oraz organizacji zrzeszających polskich prawników na terenie Zjednoczonego Królestwa w latach 1940-1947 pl
dc.title.alternative The activities of the Polish Faculty of Law in Oxford and the professional and scientific associations of Polish lawyers in the United Kingdom between 1940-1947 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-94 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/503/?idno=21551 pl
dc.abstract.pl Wybuch II wojny światowej stanowił moment przełomowy dla całego polskiego społeczeństwa, niemniej w sposób szczególny odbił się na środowiskach prawniczych, których aktywność zawodowa związana była z funkcjonowaniem niepodległego państwa. Trudno się zatem dziwić, że społeczność ta podjęła na uchodźstwie wysiłek celem samoorganizacji, a jednym z istotnych kierunków jej działań było dążenie do powołania na emigracji polskich szkół wyższych. Zabiegi te, wychodzące zresztą z różnych środowisk, doprowadziły do powołania Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu, Polskiej Szkoły Architektury przy Uniwersytecie w Liverpoolu, a przede wszystkim Polskiego Wydziału Prawa przy Uniwersytecie w Oksfordzie. Choć działalność Wydziału została formalnie zakończona w październiku 1946 r., to jego tradycje przejął Polski Uniwersytet na Obczyźnie. pl
dc.abstract.en The outbreak of the Second World War was the deciding moment for the Polish society, though there were some particularly aff ected groups such as lawyers, whose profession required the functioning of an independent State It is therefore not surprising that while in exile, they made an eff ort to organize with an aim to constitute Polish universities abroad. Their eff orts were successful and resulted in creation of the Faculty of Medicine at Edinburgh University, the Polish School of Architecture at Liverpool University and, most importantly, Polish Faculty of Law at Oxford University. Though it was technically active only until October 1946, its tradition has been taken over by the Polish University Abroad. pl
dc.subject.pl II wojna światowa pl
dc.subject.pl Polski Wydział Prawa w Oksfordzie pl
dc.subject.pl Polski Uniwersytet na Obczyźnie pl
dc.subject.pl Uniwersytet w Oksfordzie pl
dc.subject.pl Stowarzyszenie Prawników Polskich w Zjednoczonym Królestwie pl
dc.subject.en The Second World War pl
dc.subject.en Polish Faculty of Law at Oxford pl
dc.subject.en The Polish University Abroad pl
dc.subject.en Oxford University pl
dc.subject.en Association of Polish Lawyers in the United Kingdom pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Niepodległość i Pamięć pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-11 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)