Jagiellonian University Repository

Toksyny syntetyzowane przez morskie glony

pcg.skipToMenu

Toksyny syntetyzowane przez morskie glony

Show full item record

dc.contributor.author Białczyk, Jan [SAP11006567] pl
dc.contributor.author Lechowski, Zbigniew pl
dc.contributor.author Bober, Beata [SAP11019461] pl
dc.date.accessioned 2018-12-11T08:54:57Z
dc.date.available 2018-12-11T08:54:57Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63273
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Toksyny syntetyzowane przez morskie glony pl
dc.title.alternative Toxins synthesized by sea algae pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-51, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 44-51. Do publ. dołączona ilustracja pl
dc.identifier.weblink https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2018/02/wb.2009.018_ev_s.pdf pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=2513 pl
dc.subject.en diatoms pl
dc.subject.en dinofl agellates pl
dc.subject.en red algae pl
dc.subject.en sea toxins pl
dc.subject.en secondary metabolites pl
dc.description.volume 53 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-29 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa