Jagiellonian University Repository

Wzloty i upadek giganta : z dziejów koncernu RSW

pcg.skipToMenu

Wzloty i upadek giganta : z dziejów koncernu RSW

Show full item record

dc.contributor.author Filas, Ryszard [SAP11014483] pl
dc.date.accessioned 2018-12-10T16:26:47Z
dc.date.available 2018-12-10T16:26:47Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63245
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Wzloty i upadek giganta : z dziejów koncernu RSW pl
dc.title.alternative The ups and downs of the giant : from the history of the RSW concern pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-151 pl
dc.description.additional Dotyczy: K. Pokorna-Ignatowicz,Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" w polskim systemie medialnym, Kraków 2016 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/1-233/art/12466/ pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 1 (233) pl
dc.description.publication 0,23 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.title.volume Przestrzenie sfery publicznej a media pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa