Jagiellonian University Repository

Konferencja "E-włączenie czy e-wyobcowanie?"

pcg.skipToMenu

Konferencja "E-włączenie czy e-wyobcowanie?"

Show full item record

dc.contributor.author Lechowski, Piotr [SAP11013473] pl
dc.date.accessioned 2018-12-10T12:28:54Z
dc.date.available 2018-12-10T12:28:54Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63162
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konferencja "E-włączenie czy e-wyobcowanie?" pl
dc.title.alternative Conference "E-inclusion or e-isolation?" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-3] pl
dc.description.additional Tekst jest sprawozdaniem pl
dc.identifier.weblink http://www.ebib.pl/2006/78/ pl
dc.description.number 8 (78) pl
dc.identifier.eissn 1507-7187 pl
dc.title.journal Biuletyn EBIB pl
dc.title.volume Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa