Jagiellonian University Repository

Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej

Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0