Jagiellonian University Repository

Japońskie postrzeganie lasów w pismach autorów nurtu nihonjinron

pcg.skipToMenu

Japońskie postrzeganie lasów w pismach autorów nurtu nihonjinron

Show full item record

dc.contributor.author Wesołowski, Dawid [USOS96406] pl
dc.date.accessioned 2018-12-10T11:52:09Z
dc.date.available 2018-12-10T11:52:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63149
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode pl
dc.title Japońskie postrzeganie lasów w pismach autorów nurtu nihonjinron pl
dc.title.alternative Japanese perception of forests in works of nihonjinron authors pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-66 pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/Maska_34.pdf/20dfff1a-7642-4ed9-8219-35878ff022bd pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia podejścia Japończyków do lasów, w świetle twórczości trzech autorów: Nakamura Yoichi, Yasuda Yoshinori i Umehara Takeshi; którzy wpisują się w nurt nihonjinron. Nurt ten konstruuje tożsamość narodu na bazie opozycji Wschód-Zachód, Japończycy-Inni Rozpoczynając od rozważań teoretycznych na temat koncepcji i definicji natury na kanwie dychotomii Wschód-Zachód ukazane zostanie pojęcie lasu jako miejsca pamięci (lieu de mémoire). Głównym celem tekstu jest ukazanie jak twórczość wspomnianych autorów wpisuje się w schemat opozycji Orient-Okcydent oraz jak kontrastują oni historię lasów i religii cywilizacji europejskiej i japońskiej. pl
dc.subject.pl Japonia pl
dc.subject.pl las pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl animizm pl
dc.subject.pl nihonjinron pl
dc.subject.en Japan pl
dc.subject.en forest pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en animism pl
dc.subject.en nihonjinron pl
dc.description.number 2 (34) pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.title.volume Kontrast, dualizm, opozycja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska