Jagiellonian University Repository

Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia : wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia

Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia : ...

Show full item record

dc.contributor.author Łosiak-Pilch, Julia [SAP13008279] pl
dc.date.accessioned 2018-12-10T10:13:47Z
dc.date.available 2018-12-10T10:13:47Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2080-9069 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63098
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia : wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia pl
dc.title.alternative Gamification and subjective reinforcement value : indications for education and health promotion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 201-205 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest wykazanie znaczenia efektu subiektywnej wartości wzmocnienia przy sto-sowaniu elementów gamifikacji w tworzeniu aplikacji mobilnych i ich wykorzystywaniu w pracy edukacyjnej i w promocji zdrowia. pl
dc.abstract.en The article disusses the problem how the effect of subjective value of reinformcement influ-ences the effectiveness of gamification in mobile applications and their use in education and health promotion. pl
dc.subject.pl gamifikacja pl
dc.subject.pl wzmocnienie pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl promocja zdrowia pl
dc.subject.en gamification pl
dc.subject.en reinforcement pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en health promotion pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.27 pl
dc.identifier.eissn 2450-9221 pl
dc.title.journal Edukacja, Technika, Informatyka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. dydaktyki : Studium Pedagogiczne pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa