Jagiellonian University Repository

Enriching e‐learning metadata through digital library usage analysis

pcg.skipToMenu

Enriching e‐learning metadata through digital library usage analysis

Show full item record

dc.contributor.author Ferran, Núria pl
dc.contributor.author Casadesús, Jaume pl
dc.contributor.author Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.author Minguillón, Julià pl
dc.date.accessioned 2018-12-10T08:00:42Z
dc.date.available 2018-12-10T08:00:42Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0264-0473 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63060
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Enriching e‐learning metadata through digital library usage analysis pl
dc.title.alternative Wzbogacanie metadanych dotyczących e-learningu za pomocą analizy wykorzystania biblioteki cyfrowej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 148-165 pl
dc.subject.en digital libraries pl
dc.subject.en learning pl
dc.subject.en e-learning pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.1108/02640470710741296 pl
dc.identifier.eissn 1758-616X pl
dc.title.journal The Electronic Library pl
dc.title.volume Metadata and semantics for digital libraries and information centres pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)