Jagiellonian University Repository

New method for quantitative analysis of GD2 ganglioside in plasma of neuroblastoma patients

pcg.skipToMenu

New method for quantitative analysis of GD2 ganglioside in plasma of neuroblastoma patients

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa