Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Badenian evolution of the Central Paratethys Sea : paleogeography, climate and eustatic sea-level changes

Badenian evolution of the Central Paratethys Sea : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów
zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa