Jagiellonian University Repository

Mediofilia, mediofobia i negocjowanie wartości w kulturze uczestnictwa : przypadek fanfiction

pcg.skipToMenu

Mediofilia, mediofobia i negocjowanie wartości w kulturze uczestnictwa : przypadek fanfiction

Show full item record

dc.contributor.author Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.contributor.editor Drożdż, Michał pl
dc.contributor.editor Cymanow-Sosin, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2018-12-07T09:57:59Z
dc.date.available 2018-12-07T09:57:59Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7793-569-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62906
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Mediofilia, mediofobia i negocjowanie wartości w kulturze uczestnictwa : przypadek fanfiction pl
dc.title.alternative Mediophilia, mediophobia and the axiological negotiations in the participatory culture : the case of fanfiction pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Tarnów : Biblos pl
dc.description.physical 42-60 pl
dc.abstract.pl Fanfiction służy ludziom nie tylko do przyjemności i do celebrowania miłości do ulubionych bohaterów telewizyjnych czy książkowych. To także obszar refleksji nad relacjami jednostkowymi między ludźmi; relacjami społecznymi w i między zbiorowościami; relacjami jednostka – społeczeństwo (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wykluczenia i odmienności). Ludzie w sieci wyrażają nienawiść, rozpowszechniają stereotypy, kultywują przemoc, sprzedają prywatność, ale też traktują sieć jako miejsce, w którym odbywają się niezwykle ważne procesy dyskutowania, potwierdzania, negocjowania, podważania i ponownego umacniania ważnych, pozytywnych wartości - przy pomocy osobiście tworzonej sztuki. Obszar o którym tu mówimy, potwierdza zarówno strach przed wolnością w sieci, jak pozytywne wartości z nią związane. pl
dc.abstract.en The fanfiction does not only serve people for pleasure and celebration of love for their favorite tv or literary characters. It does also serve as the space for the reflection over individual relationships between people; social relationships among and within different communities; the relationships between the individual and the society (with particular regard for the problems of the exclusion and the otherness). People do use internet to express hatred, to perpetuate the stereotypes, to cultivate the violence, to sell the privacy, but they also treat it as a place where it is possible to engage into the extremely important processes of discussion, confirmation, negotiation, undermining and re-affirmation of relevant values with the means of personally created art. This area of the internet both corroborates the fears of the freedom given to people by the interactive media, and gives the grounds for hope and trust in people's creativity. pl
dc.subject.pl fandom pl
dc.subject.pl fikcja fanowska pl
dc.subject.pl aksjologia pl
dc.subject.pl kreatywność pl
dc.subject.pl kultura partycypacji pl
dc.subject.pl interaktywność pl
dc.subject.en fandom pl
dc.subject.en fanfiction pl
dc.subject.en axiology pl
dc.subject.en creativity pl
dc.subject.en participatory culture pl
dc.subject.en interactivity pl
dc.description.series Etyka Mediów; 15 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.container Etyczność w mediach : między pogardą a szacunkiem pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 21; liczba stron 402; liczba arkuszy wydawniczych 26,8; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)