Jagiellonian University Repository

Słuchając hologramu : cielesność wirtualnych zespołów animowanych

Słuchając hologramu : cielesność wirtualnych zespołów ...

Show full item record

dc.contributor.author Sierzputowski, Konrad [USOS160251] pl
dc.date.accessioned 2018-12-06T13:28:25Z
dc.date.available 2018-12-06T13:28:25Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-945698-6-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62863
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Słuchając hologramu : cielesność wirtualnych zespołów animowanych pl
dc.title.alternative Listenig to a Hologram : the carnality of virtual animated bands pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Poznań : Instytut Kultury Popularnej pl
dc.description.physical 162 pl
dc.abstract.pl "Książka Słuchając hologramu. Cielesność wirtualnych zespołów animowanych jest efek­tem fascynacji ruchem i cielesnością - dwoma podstawowymi cechami sztuki animacji i muzyki. Niniejsza praca jest także wyrazem chęci wypełnienia i usystematyzowania pewnych luk w historii i teorii muzyki popularnej, stanowi próbę odpowiedzi na py­tanie o miejsce ciała artysty w doświadczeniu muzycznym […]. Zespoły wirtualne to zjawisko trudne do jednoznacznego określenia i przez to trudne do uchwycenia. To grupy i artyści, którzy nie istnieją jednoznacznie w rzeczywistości. Są bytami zmedia­tyzowanymi, których twórczość nierozerwalnie związana jest z medium ich prezenta­cji. To zarówno fikcyjne zespoły opisane w literaturze, grupy muzyczne występujące na potrzeby filmów i seriali, jak i bohaterowie gier muzycznych, ale także grupy ani­mowane i to na nie zwróciłem swoją uwagę. W polu mojego zainteresowania znalazły się więc zespoły, w których wszyscy artyści są reprezentowani przez formy graficzne i animowani różnymi technikami artystycznymi […]. Jeżeli koncerty grup muzycznych mogą powiedzieć nam coś więcej o nas samych jako o odbiorcach i uczestnikach kul­tury współczesnej, to wydaje mi się, że właśnie dzięki występom zespołów animowa­nych jesteśmy w stanie na nowo i na nowych zasadach doznawać cielesności i jedno­cześnie zatracić ją w muzyce, która może jawić się jako somatoestetyczny fenomen". pl
dc.subject.pl muzyka pl
dc.subject.pl ciało pl
dc.subject.pl animacja pl
dc.subject.pl wideoklipy pl
dc.subject.pl awatary pl
dc.subject.pl rzeczywistość wirtualna pl
dc.subject.pl grupy muzyczne wirtualne pl
dc.description.publication 10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)