Jagiellonian University Repository

Wpływ języka rodzimego na przyswajanie języka japońskiego : krótka refleksja nad kształtowaniem kompetencji językowych oraz socjolingwistycznych Polaków uczących się języka japońskiego

Wpływ języka rodzimego na przyswajanie języka ...

Show full item record

dc.contributor.author Duc-Harada, Patrycja [SAP14024399] pl
dc.date.accessioned 2018-12-06T11:23:42Z
dc.date.available 2018-12-06T11:23:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2014 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62792
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ języka rodzimego na przyswajanie języka japońskiego : krótka refleksja nad kształtowaniem kompetencji językowych oraz socjolingwistycznych Polaków uczących się języka japońskiego pl
dc.title.alternative The role of native language in the acquisition of modern Japanese : a brief investigation into linguistic and socio-linguistic competences of the Polish learners of the Japanese language pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 491-504 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 504 pl
dc.subject.pl język japoński pl
dc.subject.pl świadomość socjolingwistyczna pl
dc.subject.pl kompetencje komunikacyjne pl
dc.subject.pl interjęzyk pl
dc.subject.pl grzeczność językowa pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.15503/onis2018.491.504 pl
dc.identifier.eissn 2084-1426 pl
dc.title.journal Ogrody Nauk i Sztuk pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Duc-Harada, Patrycja: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa