Jagiellonian University Repository

"Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? : programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki" : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 6-7 czerwca 2011r.)

pcg.skipToMenu

"Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? : programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki" : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 6-7 czerwca 2011r.)

Show full item record

dc.contributor.author Korycińska, Paloma [SAP11018380] pl
dc.date.accessioned 2018-12-06T07:52:13Z
dc.date.available 2018-12-06T07:52:13Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62738
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? : programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki" : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 6-7 czerwca 2011r.) pl
dc.title.alternative "How to teach students in information and library science? : academic curricula versus labor market and evolution of science" : International Scientific and Educational Conference organized by the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University (Cracow, June 6-7, 2011) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 519-523 pl
dc.description.additional Tekst jest sprawozdaniem z konferencji. Na publ. aut. podp. jako: Agnieszka Korycińska-Huras pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2342 pl
dc.description.volume 79 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska