Jagiellonian University Repository

Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego) : XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 7-8 czerwca 2010 r.)

Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska