Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego) : XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 7-8 czerwca 2010 r.)

Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach