Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Single administration of HBK-15 : a triple 5-HT_{1A}, 5-HT_{7}, and 5-HT_{3} receptor antagonist : reverses depressive-like behaviors in mouse model of depression induced by corticosterone

Single administration of HBK-15 : a triple 5-HT_{1A}, ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa