Jagiellonian University Repository

Doskonalenie usług bibliotecznych w Bibliotece Wydziałowej WZIKS UJ a znormalizowany system zarządzania jakością według kryteriów normy PN-EN ISO 9001:2009

pcg.skipToMenu

Doskonalenie usług bibliotecznych w Bibliotece Wydziałowej WZIKS UJ a znormalizowany system zarządzania jakością według kryteriów normy PN-EN ISO 9001:2009

Show full item record

dc.contributor.author Radwan, Jacek Marek pl
dc.contributor.editor Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-12-05T09:20:12Z
dc.date.available 2018-12-05T09:20:12Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-92159-34-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62625
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Doskonalenie usług bibliotecznych w Bibliotece Wydziałowej WZIKS UJ a znormalizowany system zarządzania jakością według kryteriów normy PN-EN ISO 9001:2009 pl
dc.title.alternative Optimization of services to users in the Library of Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University, in the light of standardized management system conforming to PN-EN ISO 9001:2009 standard pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.physical 453-465 pl
dc.description.additional Dok. elektr. z serii III: ePublikacje Instytutu INIB UJ. Na publ. red. podp. jako: Maria Kocójowa pl
dc.identifier.weblink http://www.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa-iinib-uj/seria-3/07 pl
dc.abstract.pl Funkcjonowanie bibliotek podlega ciągłym zmianom. Aby właściwie wypełniać powierzone zadania, biblioteki muszą być przygotowane do realizacji coraz to nowych wyzwań i oczekiwań klientów oraz innych interesariuszy. Biblioteki akademickie nie mogą być traktowane jako typowe organizacje usługowe – wyłącznie świadczące usługi biblioteczne. Muszą być organizacjami interdyscyplinarnymi, zarządzającymi jakością swoich usług bibliotecznych. Jakość w działaniach i w obsłudze użytkowników biblioteki akademickiej nie jest bowiem związana z jej wielkością, profilem zbiorów czy statusem w strukturach uczelni, lecz ze sposobem zarządzania interdyscyplinarną organizacją ukierunkowaną na jakość. pl
dc.abstract.en The way in which libraries operate is constantly changing. In order to perform their tasks reasonably well, they have to be prepared to meet new challenges and users’ or other stakeholders’ expectations. Academic libraries should not be considered as typical service industries, focused exclusively on providing a library service. They ought to act as interdisciplinary organizations complying with good practice in the field of services’ quality management. Quality of activities and service provided by an academic library does not relate to the institution’s size, it’s position in the university’s structure or collections’ profile but depends on management model aligned on the requirements of quality-oriented interdisciplinary organization. pl
dc.subject.pl biblioteka pl
dc.subject.pl doskonalenie pl
dc.subject.pl jakość pl
dc.subject.pl norma ISO 9001:2008 pl
dc.subject.pl system zarządzanie jakością pl
dc.subject.en library pl
dc.subject.en optimization pl
dc.subject.en quality pl
dc.subject.en ISO 9001:2008 pl
dc.subject.en quality management system pl
dc.description.series ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846; nr 7 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Biblioteki, informacja, książka : badania interdyscyplinarne i praktyka w 21. wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-05 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna "Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Władysława Bieńkowskiego); 2010-06-07; 2010-06-08; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa