Jagiellonian University Repository

Archiwum cyfrowe jako sposób gromadzenia i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego : studium przypadku Archiwum Heleny Modrzejewskiej

pcg.skipToMenu

Archiwum cyfrowe jako sposób gromadzenia i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego : studium przypadku Archiwum Heleny Modrzejewskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa