Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług świadczonych publicznie w prawie polskim : uwagi wokół implementacji dyrektywy rasowej (2000/43/WE)

Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach