Jagiellonian University Repository

Badania interdyscyplinarne bibliotek, informacji naukowej, książki : szansa i utrapienie dla uczonych

pcg.skipToMenu

Badania interdyscyplinarne bibliotek, informacji naukowej, książki : szansa i utrapienie dla uczonych

Show full item record

dc.contributor.author Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.contributor.editor Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-12-04T13:10:39Z
dc.date.available 2018-12-04T13:10:39Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-92159-34-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62566
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Badania interdyscyplinarne bibliotek, informacji naukowej, książki : szansa i utrapienie dla uczonych pl
dc.title.alternative Interdisciplinary research on libraries, scientific information and book : an opportunity and vexation for scholars pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.physical 183-191 pl
dc.description.additional Dok. elektr. z serii III: ePublikacje Instytutu INIB UJ. Na publ. aut. i red. podp. jako: Maria Kocójowa pl
dc.identifier.weblink http://www.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa-iinib-uj/seria-3/07 pl
dc.abstract.pl W związku z rozwojem badań interdyscyplinarnych w 21. wieku omówiono uwarunkowania wpływające na potrzebę rozszerzania w tym kierunku prac naukowych z bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i bibliologii w Polsce. Obok korzyści wynikających z uprawiania badań interdyscyplinarnych starano się wskazać utrudnienia, którym musi sprostać uczony je podejmujący. pl
dc.abstract.en With respect to the development of interdisciplinary research in the 21st century, the author discusses diverse factors that influence the need of amplifying interdisciplinary dimension of scholarly works in LIS in Poland. The article considers both the advantages of practicing interdisciplinary research and barriers faced by scholar interested in carrying out this type of projects. pl
dc.subject.pl bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pl
dc.subject.pl interdyscyplinarność pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl uwarunkowania pl
dc.subject.en factors and constraints pl
dc.subject.en interdisciplinarity pl
dc.subject.en library and information science pl
dc.subject.en methodology pl
dc.description.series ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846; nr 7 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Biblioteki, informacja, książka : badania interdyscyplinarne i praktyka w 21. wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna "Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Władysława Bieńkowskiego); 2010-06-07; 2010-06-08; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa