Jagiellonian University Repository

Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts

pcg.skipToMenu

Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts

Show full item record

dc.contributor.author Zaleski, Tomasz pl
dc.contributor.author Kacprzak, Andrzej [SAP11017625] pl
dc.contributor.author Maj, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2018-12-04T09:12:08Z
dc.date.available 2018-12-04T09:12:08Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0079-2985 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62505
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts pl
dc.title.alternative Pedogenetyczne uwarunkowania retencji i filtracji w glebach wykształconych z pokryw stokowych na przykładzie wybranej kateny w Pieninach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 185-195 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjss.org/artykuly/pjss/Polish_Journal_of_Soil_Science_2006_39_2_185.pdf pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Polish Journal of Soil Science pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)