Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Can informative traffic signs also be obligatory? : Polish Constitutional Tribunal and Supreme Court versus traffic signs

Can informative traffic signs also be obligatory? : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa