Jagiellonian University Repository

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa "Zmieniająca się struktura prawa"

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa ...

Show full item record

dc.contributor.author Pokoj, Jakub [USOS129988] pl
dc.date.accessioned 2018-12-01T10:37:41Z
dc.date.available 2018-12-01T10:37:41Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62279
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa "Zmieniająca się struktura prawa" pl
dc.title.alternative The XXIInd Annual Forum of Young Legal Historians pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-200 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/9587/ pl
dc.description.volume 10 (2017) pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa