Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analysis of the enamel hypoplasia using micro-CT scanner versus classical method

Analysis of the enamel hypoplasia using micro-CT ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Marchewka, Justyna [USOS12491] pl
dc.contributor.author Skrzat, Janusz [SAP20001139] pl
dc.contributor.author Wróbel, Andrzej [SAP12011413] pl
dc.date.accessioned 2015-04-30T07:51:23Z
dc.date.available 2015-04-30T07:51:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0003-5548 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6223
dc.language eng pl
dc.title Analysis of the enamel hypoplasia using micro-CT scanner versus classical method pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 391-402 pl
dc.subject.en micro-CT pl
dc.subject.en enamel hypoplasia pl
dc.subject.en non-specific indicator pl
dc.subject.en palaeopathology pl
dc.subject.en dental enamel pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.1127/0003-5548/2014/0366 pl
dc.identifier.eissn 2363-7099 pl
dc.title.journal Anthropologischer Anzeiger pl
dc.language.container ger pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS12491:UJ.WL; pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 20


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach