Jagiellonian University Repository

Rywale włodarzy : doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów

pcg.skipToMenu

Rywale włodarzy : doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów

Show full item record

dc.contributor.author Flis, Jarosław [SAP11016542] pl
dc.contributor.author Gendźwiłł, Adam pl
dc.contributor.author Stolicki, Dariusz [SAP14013165] pl
dc.date.accessioned 2018-11-29T10:36:58Z
dc.date.available 2018-11-29T10:36:58Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62093
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rywale włodarzy : doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów pl
dc.title.alternative Mayoral rivals : experiences and chances of challengers in Polish municipal elections pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-64 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 62-64. pl
dc.identifier.weblink http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2018/05/e-Politikon-26-numer.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wyniki badań nad pretendentami – kandydatami, którzy w wyborach samorządowych włodarzy byli głównymi przeciwnikami inkumbentów, czyli urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zabiegających o reelekcję. Pytanie o to, skąd się rekrutują i kiedy mają szansę na zwycięstwo, jest szczególnie ważne w kontekście dyskusji o dynamice wymiany lokalnych elit, o „zabetonowaniu” samorządowych scen politycznych i dopuszczalności równoczesnych startów w wyborach samorządowych. Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej prześledziliśmy ich wcześniejsze doświadczenia wyborcze – rodzaj urzędu, na który kandydowali i czy było to kandydowanie zakończone sukcesem. Na tej podstawie sprawdzaliśmy, czy wcześniejsze doświadczenia mają wpływ na szansę sukcesu w walce z urzędującym włodarzem. Sprawdzaliśmy również, w jaki sposób pretendenci korzystali dotychczas z możliwości, jakie dawały ordynacje wyborcze, dopuszczając jednoczesny start w równoległych wyborach (organu wykonawczego i rady). Ponieważ możliwości takie zostały ograniczone nowelizacją Kodeksu wyborczego przed wyborami w 2018 r., ten ostatni problem ma specyficzne znaczenie dla oceny możliwych efektów zmian legislacyjnych. pl
dc.abstract.en The article analyzes the political background of the principal electoral challengers of incumbent mayors and its impact upon their electoral chances. In addition, the manner how the challengers use a unique opportunity arising from the Polish electoral law to concurrently run for a mayor and for a municipal, county, or regional council seat, thereby effectively insuring themselves against an electoral loss, was investigated. The candidates were classified according to their previous electoral experience, affiliation (or lack thereof) to a national party, and the type of the municipality. Next three logistic models of the effects of those factors (as well as of the strength of the incumbent mayor) were put upon, respectively, the challengers' success rates, their decision to avail themselves of the electoral insurance by concurrently running for a council seat, and the type of the council seat sought (if any). It was concluded that the candidates who are incumbent council members do not enjoy a statistically significant advantage over the ones who are new to electoral politics, but repeat candidates do enjoy a significant disadvantage. It was also found that any kind of previous electoral experience correlates positively with the challenger availing himself of political insurance. pl
dc.subject.pl wybory włodarza pl
dc.subject.pl pretendenci pl
dc.subject.pl równoległe starty pl
dc.subject.pl przewaga inkumbenctwa pl
dc.description.number 26 pl
dc.identifier.eissn 2084-5294 pl
dc.title.journal e-Politikon pl
dc.title.volume Wybory samorządowe : samorządowe wybory pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)