Jagiellonian University Repository

Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku

pcg.skipToMenu

Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku

Show full item record

dc.contributor.author Świąder, Andrzej [SAP12018637] pl
dc.contributor.author Wężyk, Piotr pl
dc.contributor.author Wańczyk, Robert pl
dc.date.accessioned 2018-11-29T09:37:32Z
dc.date.available 2018-11-29T09:37:32Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 1731-5522 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62080
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku pl
dc.title.alternative Geomatic technologies in the implemmentation of the EU Directives and conventions concerning environmental information pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 185-192, [2] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 191-192. Art. zawiera dodatkowe materiały na nienumerowanych stronach pl
dc.identifier.weblink http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2005-1-SwiaderWezykWanczyk/868 pl
dc.subject.pl oceny oddziaływania na środowisko pl
dc.subject.pl sieć Natura 2000 pl
dc.subject.pl GMES pl
dc.subject.pl INSPIRE pl
dc.subject.en EIA/SEA pl
dc.subject.en Natura 2000 network pl
dc.subject.en GMES pl
dc.subject.en INSPIRE pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2449-8963 pl
dc.title.journal Roczniki Geomatyki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska