Jagiellonian University Repository

Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego : edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

pcg.skipToMenu

Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego : edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

Show full item record

dc.contributor.author Bukowski, Waldemar pl
dc.contributor.author Wroniszewski, Jan pl
dc.contributor.author Zdanek, Maciej [SAP11020275] pl
dc.date.accessioned 2018-11-29T08:03:36Z
dc.date.available 2018-11-29T08:03:36Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1643-8191 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62057
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego : edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku pl
dc.title.alternative Castle and land records from the area of former Cracow and Sandomierz Voivodships : critical edition of court records from the 14-15th centuries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-147 pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach podejmowana jest dyskusja o sposobach edycji źródeł historycznych w epoce nowoczesnych technologii komputerowych, które obecnie pozwalają na elektroniczne zobrazowanie źródła i jego udostępnienie w Internecie. Pojawiają się w niej głosy, że dotychczasowe, krytyczne edycje papierowe powinny ustępować edycjom elektronicznym konkretnego źródła lub całych ich zespołów. Takie "edycje" zostałyby odpowiednio opracowane i zindeksowane. Autorzy uważają, że edycje krytyczne i edycje elektroniczne to dwa różne i równie potrzebne sposoby udostępniania źródła historycznego. Uważają jednak, że w przypadku źródeł średniowiecznych żadna edycja elektroniczna nie zastąpi tradycyjnej edycji krytycznej, w jakiejkolwiek formie (papierowej czy elektronicznej) ta ostatnia miałaby być zaprezentowana. Przedmiotem artykułu jest zatem wieloletni projekt krytycznej, tradycyjnej edycji najstarszych średniowiecznych ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Zespół tych ksiąg liczy około 100 jednostek archiwalnych. Dotychczas opublikowano w XIX w. część ksiąg z lat 1374-1400 oraz obszerny wybór z ksiąg piętnastowiecznych. W 2012 roku autorzy opublikowali jedną księgę z lat 1394-1397. Obecnie planowana jest publikacja kilkunastu kolejnych ksiąg z lat 1394-1430. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. pl
dc.subject.pl edycje źródeł pl
dc.subject.pl księgi sądowe ziemskie i grodzkie pl
dc.subject.pl średniowiecze pl
dc.subject.pl Małopolska pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Sandomierz pl
dc.subject.en editions of historical sources pl
dc.subject.en castle and land judicial records pl
dc.subject.en Middle Ages pl
dc.subject.en Lesser Poland pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en Sandomierz pl
dc.description.volume 43 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/KLIO.2017.048 pl
dc.title.journal Klio pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Zdanek, Maciej: 33%; pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska